วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Animation Design

เรื่อง  What I saw : สิ่งที่ฉันเห็น

By  Jariya  Tarashusongภาพวาด Story Board 


ภาพที่ 1 :  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557


ภาพที่ 2 :  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557ภาพที่ 3 :  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557


 ภาพที่ 4 :  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557


ภาพที่ 5 :  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557


ภาพที่ 6 :  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557


 ภาพที่ 7 :  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557


ภาพที่ 8 :  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557


ภาพที่ 9 :  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557


ภาพที่ 10 :  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557


ภาพที่ 11 :  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557


ภาพที่ 12 :  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557 ภาพที่ 13 :  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557


ภาพที่ 14 :  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557


 ภาพที่ 15 :  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557


ภาพที่ 16:  Story Board
ที่มา : นางสาว จริยา  เตราชูสงค์ , 2557