วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

งานชิ้นที่ 2  Animation Design I Decode Study

วิเคราะห์ 

" My  Neighbor  ToToRo  โทโทโร่ เพื่อนรัก "
ตัวอย่าง 

 " My  Neighbor  ToToRo  โทโทโร่ เพื่อนรัก "